tonmakam

posted on 26 Jan 2010 01:56 by tonmakam

อยากจะมีคำพูดสักคำ ที่แทนความจริงจากใจที่มี
อยากจะสื่อความหมายดีๆ ที่พอจะทำให้เธอได้เข้าใจ
คำบางคำที่ดีซักคำหนึ่ง คำบางคำที่จะซึ้งกินใจ
ที่จะพอจะใช้แทนใจจากฉัน

แต่จะมีคำพูดคำใด ที่แทนความจริงจากใจให้กัน
ต่อให้คำเป็นร้อยเป็นพัน ก็คงบรรยายไม่พอได้เหมือนใจ
ความเป็นจริงที่เห็นที่เป็นอยู่ คงจะดีกว่าคำพูดใด ๆ
และไม่มีสิ่งไหน มากมายกว่านั้น…

แทนสัญญา แทนสายใย ในหัวใจที่นิรันดร์
ก็คือความจริงใจที่คงมั่น ที่ตัวฉันนั้นมีให้เธอ
มีหัวใจ และสายตา แทนสัญญาว่ารักเธอ
และจะมีเพียงพอมาให้เธอผู้เดียว

ความเป็นจริงที่เห็นที่เป็นอยู่
คงจะดีกว่าคำพูดใด ๆ
และไม่มีสิ่งไหน มากมายกว่านั้น…

แทนสัญญา แทนสายใย ในหัวใจที่นิรันดร์
ก็คือความจริงใจที่คงมั่น ที่ตัวฉันนั้นมีให้เธอ
มีหัวใจ และสายตา แทนสัญญาว่ารักเธอ
และจะมีเพียงพอมาให้เธอผู้เดียว

เธอผู้เดียว ผู้เดียว

Comment

Comment:

Tweet

-0-

#2 By RKN44 on 2010-02-01 09:37

^^*


#1 By nutt (124.120.121.69) on 2010-01-29 18:00